Συναυλία μαθητών πιάνου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 6 Ιούνιος, 2008 - 20:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2007-2008

Φωτογραφίες εκδήλωσης