Συναυλία μαθητών κιθάρας

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 19 Μάιος, 2008 (All day)
Ακαδημαϊκό έτος: 
2007-2008

Φωτογραφίες εκδήλωσης