Ρεσιτάλ κιθάρας Νίκου Γεωργίου και Άγγελου Τσούτση

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 22 Μάιος, 2019 - 20:00

Νίκος Γεωργίου

 

H.Villa-Lobos                Etude No 1 

                         

H.Villa-Lobos                Etude No3  

                         

J.S.Bach                         Prelude BWV 998    

                  

N.Koshkin                             Prelude and Valse           

           

A.Barrios Mangoré              La Catedral 

                                           Preludio Saudade

                                           Andante religioso

                                           Allegro solemne                            

 

 

 

Άγγελος Τσούτσης

 

L.de Narváez                 Diferencias sobre 'Guárdame

las vacas'

      

J.S.Bach                         Chaconne

                                        (violin partita No 2, BWV 1004)         

Α.Τσούτσης                    Τυανεύς Γλύπτης                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2018-2019

Φωτογραφίες εκδήλωσης