Εορτασικές εκδηλώσεις Δήμου Αμυνταίου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος, 2015 - 20:30

Συμμετοχή του Παραρτήματος Αμυνταίου στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αμυνταίου "Χριστούγγενα Μαζί"

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 8:30 μ.μ.

Κεντρική πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης

Ακαδημαϊκό έτος: 
2015-2016

Φωτογραφίες εκδήλωσης