Συμμετοχή στα "ΠΡΕΣΠΕΙΑ 2009"

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 21 Αύγουστος, 2009 - 20:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2008-2009

Φωτογραφίες εκδήλωσης