51η Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α
21/02/2020 - 19:30

51η  Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η   Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, 7:30 μ.μ.

Μικρή Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου

50η Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α
29/01/2020 - 20:00
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση κλασικής κιθάρας τάξης Βαγγέλη Καραμπέτσου
20/12/2019 - 20:00
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με Μουσικά Σύνολα του Ωδείου Αμύνταιο
20/12/2019 - 19:30
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με Μουσικά Σύνολα του Ωδείου Φλώρινα
19/12/2019 - 20:00
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α των τάξεων Απόστολου Δουγαλή και Ευάγγελου Καραμπέτσου
18/12/2019 - 20:00